กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจิตตกาญจน์ สมยศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 089-999-6311

นายประดิษฐ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-717-9727

นายสิทธิชัย หมูเขื่อน
ครูผู้ช่วย

นายวรกานต์ ปินตา
เบอร์โทร : 089-138-6407