ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
        ....................................................................................................................................
 

รูปภูเขาสูงเสียดฟ้าภายใต้มีเส้นคลื่นล้อมรอบด้วยวงกลม

ภูเขา   หมายถึง  ดอยอินทนนท์
เส้นคลื่น  หมายถึง  แม่น้ำแม่แจ่มที่ให้ความชุ่มชื่น
วงกลม  หมายถึง  ดวงอาทิตย์